Be 1st Class Parenting? Get More Information From Professional.

Parenting Blog: Info Daripada Paediatric Occupational Therapist kepada Ibubapa

Parenting Blog:
Info Daripada Paediatric Occupational Therapist
kepada Ibubapa

Sebagai ibubapa atau penjaga, melihat perkembangan anak kita merasakan :
• Marah kerana terlalu banyak perkara asas yang mudah tetapi satu cabaran yang besar untuk anak.
• Keliru dengan dunia anak yang terlihat seperti tidak masuk akal?
• Sedih anak diasingkan daripada kumpulan sosial anak sekelas yang tidak memahami anak?
• Penat dengan memenuhi keperluan anak dan ingin menempatkan anak dipersekitaran yang selamat?

Jadi anda sebagai ibubapa, pernah merasa :
• Malu dengan tingkahlaku anak yang boleh menyebabkan orang diluar salah sangka dengan keadaan anak?
• Malu apabila beraksi dalam keadaan yang tidak wajar?
• Sedih apabila rakan sebaya tidak mengajak anak bermain sama?
• Cemburu kepada ibubapa lain yang tidak menghadapi cabaran yang sama?

Walaupun sebagai professional, kami tidak dapat mengubah perasaan ini, kita memahaminya dan dapat membantu mengatasi cabaran yang menyebabkan masalah ini berlaku.

Bagaimana kami di IDZMIR KIDS HUB boleh anda ibubapa?
• Berkongsi kebimbangan anda dengan professional yang tahu berkenaan perkembangan.
• Mengenalpasti punca kebimbangan anda untuk mendapatkan pelan rawatan.
• Sentiasa melaraskan pelan rawatan untuk membantu anak mendapatkan keputusan perkembangan yang baik.

Dengan bantuan terapis perkembangan anak, terapis akan membantu perkembangan anak dengan cekap untuk membantu anak :
1. Meningkatkan pengetahuan anda tentang perkembangan anak anda.
2. Mengurangkan kekecewaan dengan parenting guide yang betul.
3. Meningkatkan keyakinan diri dan harga diri anda sebagai ibubapa yang berpengetahuan.
4. Membantu ibubapa mendapatkan kemahiran baru dalam perkembangan anak.
5. Keluarga boleh berkomunikasi dengan lebih jelas jika anda tahu apakah jawapan pada setiap permasalahan yang dihadapi anak.

Kemahiran Bermain Anak

Kemahiran Bermain ialah interaksi secara sukarela anak yang dilakukan secara suka rela dan tiada paksaan atau tekanan daripada luar. Bermain adalah unsur yang penting,,

Perkembangan Anak

Perkembangan kanak-kanak merujuk kepada berlaku kepada urutan perubahan fizikal, Bahasa, pemikiran dan emosi sejak lahir hingga awal dewasa. Semasa proses ini,,

Persediaan Anak Ke Sekolah

Persediaan ke sekolah adalah perancangan ke hadapan sebelum anak memasuki peralihan ke sekolah. Persediaan adalah See More..

Daya Perhatian dan Konsentrasi 

Perhatian adalah keupayaan untuk mendapatkan dan mengekalkan perhatian yang bersesuaian dengan tugas. Perhatian boleh See More..

Masalah Pembelajaran Anak

Masalah pembelajaran adalah gangguan anak untuk mendengar, bercakap, membaca, menulis dan kebolehan matematik. Gangguan ini , See More..

DAFTAR SEKARANG,WORKSHOP
"GET MY COMMUNICATION FOR CHILDREN"
PERCUMA UNTUK IBUBAPA!

TAWARAN TERHAD, DAFTAR SEGERA SEBELUM MASA TAMAT!

© 2018-2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy